سرویس و تعمیرات پیشگیرانه مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود و به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب انجام می شود .به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات اساسی برای مجموعه به حداقل برسد .

در یک نگاه ساده متوجه می شویم که نگهداری و تعمیر تابلو ها و تجهیزات از خود آنها مهمتر و ارزنده تر است و اعمال آن در سیستم ضروری واجتناب ناپذیر است و حاصل آن فعالیت مداوم تابلو ها و سرویس دهی آنها به سیستم هست.

فاکتور های شش گانه تعمیر و نگهداری عبارتند از :

1- کاهش خطر و ریسک ناشی از فعالیت سیستم

2- اجتناب از خرابی تابلو ها و تجهیزات

3- تامین تجهیزات پایا و ماندگار و با کیفیت

4- کمترین هزینه تولید

5- محدود کردن ضررات و زیان های ناشی از فعالیت تابلو ها

6- تولید و خروجی حداکثری

 

گروه الماس با پشتوانه دستگاه های پیشرفته و کادر مجرب آماده همکاری با سازمان ها و نمایندگی زیربط  می باشد.

اهداف برنامه

-  بیشینه کردن دوره عمر مفید تابلو ها و تجهیزات

-  بیشینه کردن قابلیت اطمینان تابلو ها و تجهیزات

-  بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات

-  کمینه کردن تعمیرات اتفاقی تابلو ها و تجهیزات

-  تحت کنترل در آوردن توقفات و جلوگیری از خرابی های عظیم به دلیل بروز یک اشکال جزیی و کم نمودن تعداد دفعات از کار افتادن تجهیزات

-  کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از تابلو ها

-  زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه بالابردن بهره وری