تابلو ساین

1397/10/12 تابلو ساین

تابلو ساین به تابلوهای راهنمای چاپ شده روی آلومینیوم ،پلکسی گلاس کامپوزیت و ... گفته می شود.که برای ارائه ی اطلاعات مسیریابی به مراجعین بصورت نوشته و آیکون مورد استفاده قرار میگیرد .

آیکون یا پیکتوگرام استفاده شده در تابلو باعث افزایش سرعت یادگیری لحظه ای مغز، بدون خواندن کامل نوشته ی تابلو می شود.