تابلو چلنیوم تابلو تبریز الماس، علاوه بر ساخت و تولید انواح حروف برجسته چلنیومی و انواع زمینه تابلوهای تبلیغاتی، طراحی ایده های تبلیغاتی را نیز، بر عهده می گیرد و به عنوان یک تابلوسازی خلاق، به صورت خاص و منحصر به فرد، طرح های ویژه ای برای ایده های تبلیغاتی متفاوت مشتریان خود، ترسیم می کند